สินค้า Products

Water FOG mini 

เป็นระบบวอเตอร์ฟ็อกที่เหมาะสำหรับแอร์ขนาดที่ใช้ตามบ้านเรือน ร้านค้าขนาดเล็ก โดยตัดระบบปรับสภาพน้ำ โดยอาศัยแรงดันน้ำประปาทั่วไป 2.0-4.0 บาร์โดยไม่ต้องอาศัยปั๊มช่วย โดยน้ำส่วนเกินสามารถนำไปใช้ในทางเกษตรได้

1          ระบบควบคุมการพ่นน้ำอัจฉริยะIntelli FOG controller เชื่อมต่อกับWifi ควบคุมดูแลได้จากทุกที่ดูข้อมูลย้อนหลัง

2          ระบบท่อพ่นน้ำและหัวฉีดสแตนเลสอายุการใช้งาน 10 ปี

ถังอัดความดัน (ทางเลือก) เพื่อยืดอายุเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งอยู่เดิม เพิ่มเสถียรภาพแรงดันน้ำ แก้ปัญหาปั๊มน้ำตัดต่อบ่อย

3          ระบบเคลือบสีคอยล์ร้อนและพื้นคอนเดนเซอร์ยืดอายุการใช้งาน

4          คอยล์ร้อนใหม่เปลี่ยน 1 ครั้งภายใน 3 ปี

5          รับประกัน 5 ปีอายุการใช้งาน/บริการหลังการขาย 10 ปี

6          รับประกันแอร์ต่อเนื่องจากประกันเดิม

Water FOG mini diagram

Water FOG mini diagram

model_fm_mini_table

 

Water FOG system

ระบบวอเตอร์ฟ็อก

 

หมายถึงระบบวอเตอร์ฟ็อกแบบเต็มรูปแบบ เหมาะสำหรับแอร์ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรม โดยเพิ่มเติมส่วนประกอบดังนี้

 

1          ระบบปรับสภาพน้ำอ่อนแบบอัตโนมัติ (Automatic water softener) และระบบหมุนเวียนน้ำ (Water Recycling system) (รายละเอียด กรุณาติดต่อตัวแทนหรือบริษัทฯโดยตรง)

 

2          บูสเตอร์ปั๊ม สำหรับแอร์ขนาดรวมกันเล็กกว่า 100 ตัน หรือ FOG module สำหรับแอร์ขนาด 100 ตันขึ้นไป (รายละเอียด กรุณาติดต่อตัวแทนหรือบริษัทฯโดยตรง)

 

Residential/Commercial Products

Residential/Commercial Products