เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการใช้แอร์ให้ประหยัดพลังงาน

 

1.            หลักการใช้งานแอร์ให้ประหยัดพลังงาน

1.1          ประหยัดจากการใช้งาน

 •  ใช้แอร์เท่าที่จำเป็น ปิดแอร์เมื่อไม่มีคนอยู่ในห้อง
 •  ติดตั้งแอร์ให้ลมเย็นพัดตรงเข้าหาคน
 •  เปิดพัดลมที่ความเร็วสูงสุดประหยัดกว่าความเร็วต่ำ
 •  ตั้งอุณหภูมิห้องให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 •  แอร์ที่ติดตั้งระบบวอเตอร์ฟ็อก จะสามารถตั้งอุณหภูมิได้สูงขึ้นประมาณ 1 องศาเซลเซียส โดยผู้ใช้จะรู้สึกว่าแอร์เย็นเหมือนเดิม เนื่องจากจำนวนครั้งที่แอร์ทำความเย็นได้ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ ภายใน 1ชั่วโมง จะสูงกว่าแอร์ปกติ
 •  ไม่เปิดประตู หน้าต่างห้องทิ้งไว้เมื่อเปิดแอร์
 • ควรล้างแอร์บ่อยๆ แอร์ที่ไม่ได้ล้างบ่อยทำให้แอร์ต้องทำงานหนักขึ้น เมื่อคอยล์เย็นหรือคอยล์ร้อนสกปรก อุณหภูมิน้ำยาจะต่ำลงในคอยล์เย็นและสูงขึ้นในคอยล์ร้อน ทุกๆ 10 องศาเซลเซียสของอุณหภูมิน้ำยาที่ต่ำลงในคอยล์เย็นรวมกับที่สูงขึ้นในคอยล์ร้อน แอร์จะกินไฟสูงขึ้นประมาณ 27%

1.2          ประหยัดพลังงานจากอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ (ระบบวอเตอร์ฟ็อก)

 • แรงดันน้ำสูงในระดับ 3 บาร์ จะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตาม ระบบฯได้ถูกออกแบบไว้เพื่อให้ยังสามารถทำงานได้ดี แม้แรงดันน้ำน้อยกว่านี้
 • ความสะอาดของน้ำ กรณีมีสิ่งแปลกปลอมในระบบท่อประปา หรือหลังจากการซ่อมท่อ เศษสิ่งสกปรกอาจจะเข้าไปอุดตันในหัวฉีด กรณีนี้ควรจะต้องมีการถอดหัวฉีดออกมาทำความสะอาดใหม่
 • กรณีน้ำประปามีความกระด้างสูง (ค่า Hardness สูงเกิน 90 ppm) อาจพิจารณาทางเลือกต่อไปนี้
  •  ปรับอัตราการใช้น้ำให้สูงขึ้น (สิ้นเปลืองน้ำมากกว่าเดิมแต่ยังคุ้มค่าการประหยัด) ทำให้โอกาสเกิดตะกรันช้าลง
  •  เปลี่ยนแผงคอยล์ร้อนบ่อยขึ้นตามสภาพ
  •  ติดตั้งระบบทำน้ำอ่อน (Water softener) เป็นวิธีที่ใช้เงินลงทุนแต่เป็นการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ และให้ผลดีในระยะยาว

1.3          การประหยัดน้ำใช้

 • ระบบฯจะมีน้ำส่วนหนึ่งไหลทิ้งออกมาเกือบตลอดเวลาขณะทำงาน ถือเป็นเรื่องปกติ และผลการประหยัด ได้ครอบคลุมน้ำทิ้งส่วนนี้ไว้แล้ว
 • ผู้ซื้อสามารถนำน้ำส่วนนี้ไปใช้ในการเกษตร หรือการชำระล้างทั่วไปได้ ได้โดยน้ำทิ้งนี้จะมีคุณภาพเหมือนกับน้ำประปาทุกประการ แต่จะมีความเข้มข้นของสารละลายในน้ำสูงขึ้นและอาจมีฝุ่นเจือปนมากกว่าเดิม