usa_flag_round2

 

  • w1
  • w2
  • w3
  • w4
eer_seer4_new_round
Join DEDE IoT project April 2018
Photo by Adrien Olichon on Unsplash

Photo by Adrien Olichon on Unsplash

น้ำ..แนวทางที่มุ่งมั่น

 

น้ำ เป็นองค์ประกอบของสรรพสิ่ง ตั้งแต่ใต้ดิน บนดิน ขึ้นไปจรดขอบอวกาศ จากขั้วโลกเหนือถึงขั้วโลกใต้ ในตัวเรา ในทุกเซลของเรา น้ำ เป็นสารประกอบมหัศจรรย์ที่สามารถเก็บพลังงานไว้ได้สูงที่สุดกว่าสสารทุกอย่างในโลก (4.18 KJ/Kg.K) และบนโลกนี้มีน้ำอยู่มากมายถึงประมาณ 1,386 ล้านลูกบาศ์กกิโลเมตร (www.water.usgs.gov)

ระบบปรับอากาศขนาดเล็ก ผลิตมาเพื่อความสะดวก ราคาถูก และไม่ใช้น้ำระบายความร้อน

แต่ในระบบขนาดใหญ่ จะใช้น้ำระบายความร้อนทั้งสิ้น ทั้งที่มีราคาต่อตันความเย็นแพงกว่ามาก

แต่ด้วยเหตุผลประการเดียวคือ ระบบที่ใช้น้ำระบายความร้อนประหยัดพลังงานมากกว่า”

ดังนั้น จุดยืนของเราคือการนำน้ำมาใช้กับแอร์ขนาดเล็ก เพื่อให้มีประสิทธิภาพเท่ากับหรือสูงกว่าแอร์ขนาดใหญ่

สำหรับระบบขนาดใหญ่(https://www.eccentric-energy.com)

Water FOG system for W-type air-cooled condenser coil

Water FOG system for W-type air-cooled condenser coil

จากความรู้สู่ผลิตภัณฑ์

 

เราใช้เวลากว่าสิบปีในการหารูปแบบของการนำเอาละอองน้ำมาใช้กับคอยล์ร้อนหลากรูปแบบ วิธีการที่เราได้ใช้อย่างประสบความสำเร็จในช่วง 15 ปีในอตีต กลับพบว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่ารูปแบบในปัจจุบันนี้ ระบบวอเตอร์ฟ็อกของเรา สามารถเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้ โดยอาจเริ่มจากรูปแบบเริ่มต้น ซึ่งใช้งบประมาณไม่แพง ไปจนถึงรูแปแบบที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานต่อเนื่องยาวนาน พร้อมระบบควบคุมแบบมืออาชีพ ดูผลการทำงานผ่านคลาวด์ ติดต่อผู้แทนขายของเรา เพื่อหารูปแบบที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะ วันนี้

Water FOG diagram for CDU

ประสิทธิภาพแห่งอนาคต EER 19.5

 

เราภูมิใจเสนอผลิตภัณฑ์ล่าสุด ที่ประสบความสำเร็จ และพิสูจน์แล้วในด้านประสิทธิภาพพลังงาน เทคโนโลยีระบบวอเตอร์ฟ็อก มินิ ได้ถูกติดตั้งภายในคอยล์ร้อนของแอร์ที่ใช้ทดสอบ ผลปรากฏว่า

ประสิทธิภาพพลังงาน เพิ่มขึ้นจากเดิม EER 13.4 เป็น 19.5


เข้าร่วมโครงการกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

“โครงการศึกษา พัฒนาและสาธิตการนำระบบ Internet Of Thing (IOT) มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานในอาคารโรงพยาบาลภาครัฐ”

(ภาพจากงานเปิดตัวโครงการ 9เมษายน 2018)


 

 

 

เรามีความภูมิใจในการเป็นองค์กรหนึ่งที่มีศักยภาพในการดำเนินโครงการฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ ในการนำเทคโนโลยี Internet of Things มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานกับโรงพยาบาลของรัฐชั้นนำ 6 แห่ง

 

 

ผู้แทนโรงพยาบาลทั้งหกแห่งได้เข้าร่วมในงานลงนามใน MOU เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2018 (วีดีโอจาก MONO29 channel)

 

 

พพ.จับมือ 6 โรงพยาบาลรัฐ ร่วมอนุรักษ์พลังงานในอาคาร

พพ.จับมือ 6 โรงพยาบาลรัฐ ร่วมอนุรักษ์พลังงานในอาคาร

Join DEDE IoT project April 2018

Join DEDE IoT project April 2018